Publicació dels textos

A més de seguir les recomanacions que us donem en aquesta guia, és important que en el moment en què redacteu una informació per publicar al web tingueu en compte un seguit de qüestions que, més que afectar directament el procés de redacció, estan relacionades amb un protocol o circuit de publicació en què sovint intervé més d’una persona, s’actualitzen textos ja publicats anteriorment o s’hi fan canvis de format.

En molts casos els serveis lingüístics revisen els textos que es publiquen. Ara bé, passa sovint que el text revisat i el text que es publica no és exactament el mateix perquè s’hi poden haver afegit canvis d’última hora.

Qualsevol intervenció comporta el risc d’introduir errors, no tan sols de tipus ortogràfic i gramatical, sinó també de coherència. Per això cal que tingueu en compte el següent:

  • Si heu de traslladar el text a una altra plataforma, assegureu-vos que l’heu seleccionat tot, del principi al final, puntuació inclosa.
  • Si per qualsevol motiu torneu a picar algun fragment, comproveu que reproduïu exactament el text del document revisat, format inclòs.
  • Si afegiu informació a un document ja publicat, per actualitzar-lo o completar-lo, comproveu que el text final continua sent coherent. En cas que l’envieu als serveis lingüístics perquè el tornin a revisar, indiqueu-los quins són els fragments que han canviat i agilitareu el procés.
  • Si a partir de dos textos o més en feu un de nou, comproveu que el resultat final és coherent, que els paràgrafs estan ben relacionats, etc.

I, sobretot, tal com us diem en la primera recomanació de la guia, abans de publicar un text, torneu-lo a llegir i assegureu-vos que és correcte, coherent, cohesionat i adequat.