2. Llengua del document

Escriviu tota la pàgina en la mateixa llengua i sense incloure paraules o fragments innecessaris en una altra.

Escriviu

En acabar el màster, els postgraduats han de ser capaços de conèixer a fons les eines teòriques i experimentals pròpies de l’àmbit aeroespacial.

En lloc de

En acabar el màster, els postgraduats han de ser capaços de conocer a fondo las herramientas teóricas y experimentales propias del ámbito aeroespacial.

Escriviu

Podran exercir càrrecs com ara director de producte o bé responsable del control de qualitat.

En lloc de

Podran exercir càrrecs com ara director de producte o bé quality assurance manager.