11. Veu activa

Useu la veu activa i no abuseu de la passiva.

Escriviu

El coordinador va proposar els canvis en l’estructura dels estudis.

Els canvis en l’estructura dels estudis els va proposar el coordinador.

En lloc de

Els canvis en l’estructura dels estudis van ser proposats pel coordinador.

Escriviu

Els investigadors també estudien l’origen de les dunes.

L’origen de les dunes també l’estudien els investigadors.

En lloc de

L’origen de les dunes també s’estudia per part dels investigadors.