3. Correcció

Redacteu sense errors ortogràfics.

Escriviu

Establir relacions que generin espais de comunicació i sinergies amb els educadors.

En lloc de

Establir relacions que generin espais de comunicació i sinèrgies amb els educadors.

Escriviu

Entendre els principis i les aplicacions de la catàlisi i decidir el tipus de catàlisi adequat per a cada procés.

En lloc de

Entendre els principis i les aplicacions de la catàlisi i decidir el tipus de catàlisi adecuat per a cada procés.

Podeu usar qualsevol corrector ortogràfic perquè us ajudi a detectar-los, però sempre tenint en compte les limitacions d’aquestes eines. D’una banda, hi ha paraules ben escrites que el verificador marca com errònies, ja que no les troba al seu diccionari.

Nous processos editorials més enllà de l’autor, l’editor, el maquetador i el lector.

Analitzar el context socioeconòmic en què van tenir lloc els fets.

I, de l’altra, hi ha mots que no assenyala, tot i ser incorrectes en aquest context determinat, perquè poden ser correctes en un altre context.

L’objectiu principal del grau és formar professionals amb una visió amplia [hauria de ser àmplia] de l’enginyeria civil.

Aquestes competències és [hauria de ser es] desenvolupen en l’assignatura de Biomecànica.