14. Signes de puntuació

Useu els signes de puntuació segons les normes establertes.

Escriviu

Les activitats investigadores dels graduats en Física es duen a terme en centres específics de recerca.

En lloc de

Les activitats investigadores dels graduats en Física, es duen a terme en centres específics de recerca.

Escriviu

Les línies de recerca biomèdica, que inclouen el tractament i la prevenció de diverses patologies, són el nucli del grau.

En lloc de

Les línies de recerca biomèdica, que inclouen el tractament i la prevenció de diverses patologies són el nucli del grau.