8. Genuïnitat i falsos amics

Sigueu curosos a l’hora de construir oracions i utilitzeu estructures lingüístiques pròpies del català.

Escriviu

Fer una anàlisi crítica del material i ser capaç d’extreure’n la informació necessària.

En lloc de

Fer una anàlisi crítica del material, essent capaç d’extreure’n la informació necessària.

Escriviu

Concebre i millorar els productes de manera creativa i generar idees noves en relació amb / amb relació a la teoria, la metodologia i la tècnica de la restauració.

En lloc de

Concebre i millorar els productes de manera creativa i generar idees noves en relació a la teoria, la metodologia i la tècnica de la restauració.

Vigileu amb els falsos amics (mots semblants o idèntics en dues llengües, però amb significats diferents).

Escriviu

En aquest dossier l’alumnat ha de recollir totes les mostres de l’aprenentatge al llarg del curs.

En lloc de

En aquest dossier l’alumnat ha de recollir totes les evidències de l’aprenentatge al llarg del curs.

Escriviu

Omplir de manera sistemàtica els registres de bases de dades.

En lloc de

Complimentar de manera sistemàtica els registres de bases de dades.