19. Aspectes gràfics

Utilitzeu correctament els signes gràfics.

Escriviu

Les sessions del mes de maig —pocs dies abans de l’examen final— són les més importants per a l’avaluació.

En lloc de

Les sessions del mes de maig —pocs dies abans de l’examen final- són les més importants per a l’avaluació.

Escriviu

L’estudiant ha de conèixer els diferents processos que afecten els elements metàl·lics.

En lloc de

L’estudiant ha de conèixer els diferents processos que afecten els elements metàl.lics.