7. Tractament personal

Manteniu el mateix tractament personal per referir-vos al destinatari al llarg de tot el text.

Escriviu

En cas que trieu l’avaluació única, heu de sol·licitar-ho per escrit durant els primers vint dies de curs.

En cas que es triï l’avaluació única, s’ha de sol·licitar per escrit durant els primers vint dies de curs.

En lloc de

En cas que es triï l’avaluació única, heu de sol·licitar-ho per escrit durant els primers vint dies de curs.

Escriviu

És interessant i recomanable que tinguis capacitat per comunicar-te oralment i que la treballis en les exposicions a classe.

És interessant i recomanable que tingueu capacitat per comunicar-vos oralment i que la treballeu en les exposicions a classe.

En lloc de

És interessant i recomanable que tinguis capacitat per comunicar-te oralment i que la treballeu en les exposicions a classe.