6. Ambigüitat

Eviteu fer frases ambigües.

Escriviu

A més, l’avaluació inclou un treball que s’ha de presentar al professor amb una valoració personal.

En lloc de

A més, l’avaluació inclou un treball que s’ha de presentar al professor amb la seva valoració.

Escriviu

Cal recollir els títols a la secretaria de les facultats de Filosofia i de Geografia i Història.

En lloc de

Cal recollir els títols a la secretaria de la Facultat de Filosofia i Geografia i Història.