13. Concordança

Comproveu que el que escriviu concorda en gènere i en nombre.

Escriviu

El professorat de cada grup determina les activitats concretes per a l’avaluació el primer dia de curs.

En lloc de

El professorat de cada grup determinen les activitats concretes per a l’avaluació el primer dia de curs.

Escriviu

Analitzar aspectes essencials per desenvolupar avantatges competitius amb relació a productes i destinacions.

En lloc de

Analitzar aspectes essencials per desenvolupar avantatges competitives amb relació a productes i destinacions.