1. Lectura del text

Treballeu amb la versió definitiva del text i rellegiu-la abans de donar-la per acabada.

Escriviu

Les activitats professionals dels graduats en Física es duen a terme, fonamentalment, en aquesta àrea.

En lloc de

Les activitats professionals dels graduats en Física duen a terme, fonamentalment, en aquesta àrea.

Escriviu

Les tècniques i eines que s’utilitzen tenen aplicacions en molts altres camps de la biotecnologia (mèdic, sanitari, animal, mediambiental, etc.).

En lloc de

Les tècniques i eines que s’utilitzen tenen aplicacions en molts altres camps de a biotecnologia (mèdic, sanitari, animal, mediambiental, etc.).