18. Xifres

Escriviu les xifres seguint les convencions establertes.

Escriviu

La seva nota d’admissió a la universitat és de 10,12.

En lloc de

La seva nota d’admissió a la universitat és de 10.12.

Escriviu

Telèfon de contacte: 659 256 369

En lloc de

Telèfon de contacte: 659.256.369