15. Llenguatge no sexista

Eviteu usos sexistes del llenguatge.

Escriviu

El professorat de l’assignatura es reparteix la correcció dels treballs finals.

En lloc de

Els professors de l’assignatura es reparteixen la correcció dels treballs finals.

Escriviu

Cada docent de l’assignatura imparteix un cert nombre de pràctiques.

En lloc de

Cadascun dels docents de l’assignatura imparteix un cert nombre de pràctiques.