17. Abreviacions

Escriviu les abreviacions apropiadament, seguint els criteris establerts.

Escriviu

L’horari d’atenció és de 10 a 13 h, de dilluns a divendres.

En lloc de

L’horari d’atenció és de 10 a 13h., de dilluns a divendres.

Escriviu

El registre de l’INEFC tramita aquestes sol·licituds.

En lloc de

El registre de l’I.N.E.F.C. tramita aquestes sol·licituds.

Recordeu que, quan useu per primera vegada una sigla, heu d’escriure’n el nom desenvolupat.

Escriviu

Alguns màsters reben la col·laboració d’altres institucions, com ara l’ICIQ (Institut Català d’Investigació Química) i l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica).

En lloc de

Alguns màsters reben la col·laboració d’altres institucions, com ara l’ICIQ i l’ICAC.

Escriviu

Els professors formen part del grup Enginyeria de les Xarxes d’Infraestructures del Territori (EXIT).
EXIT és un grup de recerca…

En lloc de

Els professors formen part del grup Enginyeria de les Xarxes d’Infraestructures del Territori.
EXIT és un grup de recerca…