20. Espais en blanc

No deixeu espais en blanc innecessaris.

Escriviu

Conèixer les bases químiques i físiques que fonamenten les propietats moleculars dels processos genètics.

En lloc de

Conèixer les bases químiques i físiques que fonamenten   les propietats moleculars dels processos genètics.

Escriviu

L’ensenyament ha de donar resposta a necessitats formatives relacionades amb qüestions socials, humanístiques, científiques i tècniques.

En lloc de

L’ensenyament ha de donar resposta a necessitats formatives relacionades amb q üestions socials, humanístiques, científiques i tècniques.