Recursos per a la comunicació escrita

Guia breu per redactar continguts acadèmics d’acord amb els estàndards de qualitat interuniversitària
Llengües
 • català
Destinataris
 • estudiants
 • professorat
 • investigadors
 • personal
Criteris multilingües per redactar textos igualitaris en català, en castellà i en anglès, que permeten una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació universitària
Llengües
 • català
 • castellà
Destinataris
 • estudiants
 • professorat
 • investigadors
 • personal
Criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials
Llengües
 • català
Destinataris
 • professorat
 • investigadors
 • personal
Guia per a la redacció de plans docents o programes de les assignatures que apareixen al web i a les guies de l’estudiant
Llengües
 • català
Destinataris
 • professorat
Material relacionat amb l’escriptura de disciplines específiques a la universitat amb la finalitat d’ajudar els membres de la comunitat a comunicar-se de manera eficaç dins dels seus àmbits acadèmics
Llengües
 • català
 • anglès
Destinataris
 • estudiants
 • professorat
 • investigadors