Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats

Criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials adreçat especialment a les persones que gestionen i escriuen les publicacions de comptes oficials de les universitats.

Accés obert: web | pdf

 

Crèdits

Proposta inicial

Paula Garcia (col·laboradora)

Continguts i redacció

Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives
Jordi de Bofarull, Servei Lingüístic, Universitat Rovira i Virgili
Pere Drou (coordinador), Servei de Llengües Modernes, Universitat de Girona
Jordi Giner, Servei de Llengües i Terminologia, Universitat Politècnica de Catalunya
Marta Juncadella, Serveis Lingüístics, Universitat de Barcelona
Heura Marçal, Servei de Llengües, Universitat Autònoma de Barcelona
Xavier Marzal, Servei Lingüístic, Universitat Oberta de Catalunya
Oriol Portell, Serveis Lingüístics, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Míriam Salvatierra (coordinadora), Servei de Llengües Modernes, Universitat de Girona
Josep-Enric Teixidó, Institut de Llengües, Universitat de Lleida

Agraïments

Anna Grau, Serveis Lingüístics, Universitat de Barcelona

Disseny i maquetació

LUEE Studio

Edició

1a

Data de publicació

2022

Ajuts

Aquest projecte ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Avís legal

Reconeixement (by): es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.

La llicència completa es pot consultar a:
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.