Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris

Aquesta guia recull un conjunt de criteris multilingües per redactar textos igualitaris en català, en castellà i en anglès, que permeten una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació universitària.

Els destinataris són tots els membres e la comunitat universitària: tant el personal docent i investigador com el personal d’administració i serveis i l’alumnat.

Accés obert: pdf

 

Sumari

  • Introducció
  • 1. Persones determinades
  • 2. Persones indeterminades singular
  • 3. Persones indeterminades plural
  • 4. Altres consideracions
  • Bibliografia
  • Annex 1. Mots i expressions alternatives a l'ús del masculí com a genèric
  • Annex 2. Tipus de documents
  • Annex 3. Límits en relació amb el recurs

Crèdits

Proposta inicial

Sònia Moll (col·laboradora)

Continguts i redacció

Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives
Joel Fernàndez, Servei Lingüístic, Universitat Rovira i Virgili
Jordi Giner, Servei de Llengües i Terminologia, Universitat Politècnica de Catalunya
Esther Huguet, Serveis Lingüístics, Universitat de Barcelona
Sílvia Llovera, Servei de Llengües i Terminologia, Universitat Politècnica de Catalunya
Heura Marçal, Servei de Llengües, Universitat Autònoma de Barcelona
José Antonio Moreno, Servei Lingüístic, Universitat Rovira i Virgili
Míriam Salvatierra, Servei de Llengües Modernes, Universitat de Girona
Elisabet Solé, Serveis Lingüístics, Universitat de Barcelona
Josep-Enric Teixidó, Institut de Llengües, Universitat de Lleida
Arantxa Tèvar, Servei Lingüístic, Universitat Rovira i Virgili

Agraïments

Anna Grau i Marta Juncadella, Serveis Lingüístics, Universitat de Barcelona

Disseny i maquetació

Xarxa Vives d’Universitats

Edició

1a

Data de publicació

2020

Ajuts

Aquest projecte ha rebut finançament del programa Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Avís legal

Reconeixement (by-nc-sa)

La llicència completa es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca.