Les Guies per escriure en disciplines específiques són de consulta àgil i senzilla, i contenen una reflexió sobre les particularitats comunicatives de cada disciplina, una breu descripció de les tipologies de textos de l’àmbit en qüestió, convencions de l’escriptura i recursos de referència. Cada guia es publica en català i en anglès amb les adaptacions pertinents.