Escriure Infermeria a la Universitat

Escriure Infermeria a la Universitat és una eina de redacció en català pensada per a l’alumnat i professorat del grau en Infermeria. Forma part d’una col·lecció interuniversitària de Guies per escriure en disciplines específiques.

Accés obert: pdf

 

Sumari

  • 1. Què és la infermeria?
  • 2. Característiques generals de l'escriptura en infermeria
  • 3. Textos escrits habituals en infermeria
  • 4. Convencions de l'escriptura en infermeria
  • 5. Obres i webs d'interès en escriure sobre infermeria

Crèdits

Servei de Llengües (UAB)
Serveis Lingüístics (UB)
Servei de Llengües Modernes (UdG)
Institut de Llengües (UdL)
Serveis Lingüístics (UVic-UCC)

Coordinació

Virgínia Castillo i Enric Serra

Autora

Laura Llahí Ribó (amb el suport de Jaume Palau)

Assessorament

Núria Cuxart i Ainaud, Maria Pilar Delgado-Hito, Maria Eulàlia Juvé-Udina, Maria Montserrat Solà Pola

Revisió lingüística

Pere Drou

Data d’edició

Novembre de 2020

Ajuts

Aquest projecte ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Avís legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0. Podeu reproduir-la per a usos no comercials de forma sencera i fent-ne constar la font: Servei de Llengües (Uni- versitat Autònoma de Barcelona) i Servei de Llengües Modernes (Universitat de Girona). Si trobeu que les guies són útils us agrairem que ens ho comuniqueu.