Writing Nursing at University

Writing Nursing at University és una eina de redacció en anglès pensada per a l’alumnat i professorat del grau en Infermeria. Forma part d’una col·lecció interuniversitària de Guies per escriure en disciplines específiques.

Accés obert: pdf

 

Table of contents

  • 1. What is Nursing?
  • 2. General characteristics of writing in Nursing
  • 3. Common written texts in Nursing
  • 4. Writing conventions in Nursing
  • 5. Selected works and websites for writing in Nursing

Crèdits

Servei de Llengües (UAB)
Serveis Lingüístics (UB)
Servei de Llengües Modernes (UdG)
Institut de Llengües (UdL)
Serveis Lingüístics (UVic-UCC)

Coordinació

Virgínia Castillo i Enric Serra

Autora

Laura Llahí Ribó (amb el suport de Jaume Palau)

Assessorament

Núria Cuxart i Ainaud, Maria Pilar Delgado-Hito, Maria Eulàlia Juvé-Udina, Maria Montserrat Solà Pola

Adaptació a l’anglès

Emma Hitchen

Revisió d’anglès

Gry Edwards

Data d’edició

Desembre de 2020

Ajuts

Aquest projecte ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Avís legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0. Podeu reproduir-la per a usos no comercials de forma sencera i fent-ne constar la font: Servei de Llengües (Universitat Autònoma de Barcelona) i Servei de Llengües Modernes (Universitat de Girona). Si trobeu que les guies són útils us agrairem que ens ho comuniqueu.