Guia de redacció de plans docents

Un guia per a la redacció de plans docents o programes de les assignatures que apareixen al web i a les guies de l’estudiant.

Accés obert: web | pdf

 

Crèdits

Disseny i maquetació

LUEE Studio

Edició

1a

Data de publicació

2022

Ajuts

Aquest projecte ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Avís legal

Reconeixement (by): es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.

La llicència completa es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.