16. Majúscules

Apliqueu els criteris de majúscules i minúscules adequadament.

Escriviu

  • Àmbit de la traducció.
  • Àmbit de la interpretació.
  • Àmbit de la llengua.
  • Àmbit de la lexicografia i la terminologia.
  • Àmbit dels mitjans de comunicació.

En lloc de

  • Àmbit de la Traducció.
  • Àmbit de la Interpretació.
  • Àmbit de la llengua.
  • Àmbit de la lexicografia i la terminologia.
  • Àmbit dels mitjans de comunicació.

Escriviu

Els graduats en Biologia de Sistemes treballen en un entorn multidisciplinari. L’últim curs els graduats han de redactar i defensar públicament el treball final.

En lloc de

Els Graduats en Biologia de Sistemes treballen en un entorn multidisciplinari. L’últim curs els graduats han de redactar i defensar públicament el treball final.