5. Coherència

Sigueu coherents i utilitzeu les mateixes paraules per referir-vos a una informació que ja s’ha presentat anteriorment per no provocar vacil·lacions al lector.

Escriviu

Identificar els algorismes bàsics associats a alguns tipus estructurats de dades: algorismes de cerca i algorismes d’ordenació.

En lloc de

Identificar els algorismes bàsics associats a alguns tipus estructurats de dades: algoritmes de cerca i algoritmes d’ordenació.

Escriviu

Gestió i Administració Pública
Els objectius de l’ensenyament de Gestió i Administració Pública són equivalents als de les titulacions de l’àmbit de l’administració d’empreses.

En lloc de

Gestió i Administració Pública
Els objectius de l’ensenyament de Gestió Pública són equivalents als de les titulacions de l’àmbit de l’administració d’empreses.