Recursos relacionats amb les convencions lingüístiques

Opuscle editat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya amb criteris de referència per resoldre de manera homogènia l’ús de les majúscules i les minúscules.
Llengües
  • català
Destinataris
  • estudiants
  • professorat
  • investigadors
  • personal