Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya exerceixen un paper fonamental com a òrgan tècnic de política lingüística de la universitat. Gestionen els plans i les actuacions que estableixen els òrgans de govern i la Comissió de Política Lingüística de la UVic-UCC, i tenen com a objectius principals avançar cap a l’ús normal del català com a llengua pròpia de la Universitat i fomentar, alhora, la diversitat lingüística, el multilingüisme i el poliglotisme.

Els Serveis Lingüístics pretenen donar resposta eficaç a les necessitats de la comunitat universitària en tots els aspectes referits a les llengües, tant en els àmbits institucional i docent com en l’administratiu. Centren la seva activitat en cinc eixos:

  • El coneixement de llengües i la certificació de nivells de llengua
  • L’acollida lingüística i cultural i la internacionalització de la comunitat universitària
  • La millora de la qualitat lingüística i de la comunicació a través de la correcció i traducció de textos institucionals, acadèmics i de recerca
  • L’establiment de criteris i difusió de recursos lingüístics i de comunicació eficient
  • La planificació lingüística i la gestió de programes i actuacions de política lingüística propis, interuniversitaris i de país