Funció Llengua

Josep Bau

vicerector de Relacions Internacionals
responsable de Política Lingüística

Oriol Portell

coordinació i equip tècnic

català, espanyol

Mariona Malik

equip tècnic

català

Gry Edwards

equip tècnic

anglès
(català, espanyol)

Emma Hitchen

equip tècnic

anglès
(català, espanyol)

Richard Samson

equip tècnic

anglès
(català, espanyol)

Sue Tyler

equip tècnic

anglès
(català, espanyol)